Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren teklif, Genel Kurulda

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya hangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerler ile buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamayacak. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulacak.

Devlet ormanlarında el konulan bütün yapı ve tesisler, inşa aşamasında olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek. Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir nedenle devrilen ya da kesilen ağaçlardan hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından damgalanacağı veya işaretleneceği, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Teklifle köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayanların zati ihtiyaç alabilmesi için aranan “muhtaçlık” şartı kaldırılıyor.

Bu düzenlemenin yürürlük tarihi, yayım tarihinden 6 ay sonra olacak.

Üretimin orman idaresi tarafından yapılması halinde, sınırları içinde devlet ormanı bulunan köylerde o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda kurulan ve her birinde ikamet eden hane adedinin çoğunluğunun ortak olduğu orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin; amenajman planlarına göre baltalık ormanlar, koruya tahvil sahaları ve ağaçlandırılacak yapraklı bozuk orman vasfındaki yerlerden, vahidi fiyat usulü ile kesip, satış istif yerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde 100’üne kadarı idarece tayin edilecek süre içerisinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilecek.

Devlet ormanlarında üretim işlerinin vahidi fiyat usulü ile orman idaresince yaptırılması durumunda; üretim işinde çalışan gerçek kişilerin kesip, satış istif yerine taşıdıkları endüstriyel ve yakacak emvale ait istihkak tutarı yüzde 10, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ise yüzde 20 fazlasıyla ödenecek.

Ayrıca köylerden şehirlere göç etme nedenlerinden biri olan sosyal güvence eksikliğinin önüne geçilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da değişiklik yapılıyor.

Buna göre, sigortalı olan kişilere orman idaresi tarafından vahidi fiyat usulü ile yaptırılan, odun üretimi, silvikültür, ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan ve tohum üretimi gibi işlere ait istihkak tutarları; ödemenin yapılacağı tarihlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim borcu ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şartıyla yüzde 5 fazlasıyla ödenecek.

Bu haklardan yararlanabilmek için işlerin vahidi fiyat kararı ve şartnamelerdeki süreler ve esaslara uygun yapılması şart olacak.

Orman köylülerine ve bunların hane adedinin çoğunluğunun ortak olduğu orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine istedikleri takdirde ürettikleri endüstriyel ve yakacak odunlar, işletme müdürlüğünün satış ortalama fiyatlarından yüzde 20 düşülerek tespit edilecek bedel üzerinden verilecek.

Bu düzenlemenin yürürlük tarihi, yayım tarihinden 6 ay sonra olacak.

– Satışı yapılmış orman emvalinin nakli

Herhangi bir suretle satışı yapılmış orman emvali, bedeli ödenmeden veya karşılığı banka teminat mektubu veya devlet tahvili temin edilmeden, damgaya tabi olanlar damgalanmadan veya işaretlemeye tabi iken işaretsiz olanlar, taşıma belgesi olmaksızın nakledilemeyecek. Bunlar için düzenlenecek belgelerde emvalin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli, hareket tarihi ve saati ile mesafe dikkate alınarak tanınan geçerlilik süresi gösterilecek.

Taşıma belgeleri mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma imkanlarına göre müddetli olarak verilecek.

Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yerlere taşınmasında, taşıyanın taşıma belgesini yeniletmesi lazım olacak.

Orman emvali; adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, bedeli, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibarıyla ibraz olunan taşıma belgesine uyduğu ve damgaya veya damga yerine geçecek işaretlemeye tabi olanlar damgalı veya işaretli bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen yüzde 10 ve ağırlığının yüzde 15’ine kadar çıkacak fazlalık için taşıma belgesinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde 10 fazlası alınarak serbest bırakılacak.

Bu hadleri aşan miktar, bütün fazlalığa şamil olmak üzere kaçak sayılarak idarece müsadere olunacak.

– Görüşmelerden

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaşların 3-4 gün boyunca ölüme terk edildiğini savundu.

Hükümetin depreme yeterli hazırlığı yapmadığını söyleyen Andican, “Müdahalede geciktiğiniz için 50 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir felakette iktidarınızdan bir kişinin bile sorumluluğu üzerine almayıp istifaya yanaşmadığı bir ortamda ‘Devlet nerede?’ diyenleri hain ilan ettiniz, haklarında yasal işlem başlattınız, ‘hükümet istifa’ diyenleri gözaltına aldırdınız, ‘Hakkımı helal etmiyorum.’ diyenleri işten attırdınız. Bu uygulamalarınız nedeniyle bu millet size hakkını asla helal etmeyecek ve 14 Mayıs’ta sizi siyaset enkazının altında bırakacak.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise deprem ve acılar üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini belirtti.

Andican’a tepki gösteren Tunç, “Hiçbir zaman ‘Devlet nerede?’ diyen hain ilan edilmedi, bunu kendiniz söylüyorsunuz. Vatandaşlarımız ‘Allah devletimize zeval vermesin.’ diyor, devletin tüm imkanlarıyla orada olduğunu görüyor.” dedi.

Depremzedelerin, 6 Şubat’tan itibaren yaraların sarılması için bir seferberlik içinde olunduğunu gördüğünü dile getiren Tunç, “Deprem üzerinden siyaset yaparsak bunun cevabını milletimiz 14 Mayıs’ta verir. Bu, siyaset yapılacak bir konu değil.” diye konuştu.

Tunç, 11 ili etkileyen, 298 bin binanın yıkılmasına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kara depremi olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Dünyanın yardıma koştuğuna, devletin ve milletin seferber olduğuna dikkati çeken Tunç, “Yaraları hep beraber saralım, birlik olalım, bunun üzerinden siyaset yapmayalım. Depremzede vatandaşlarımızı rencide edecek ifadeler kullanmaktan çekinelim. Yaraları sarmakta kararlıyız. Kalıcı konutların temeli atıldı, atılmaya devam ediliyor. 600 bin konut 1 yıl içinde yapılarak vatandaşımıza teslim edilecek.” değerlendirmelerinde bulundu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kadına yönelik şiddet ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanması konusunda vahim bir tabloyla karşı karşıya kalındığını savundu.

Demir, “Kadına yönelik şiddeti önlemek isteyen bir kanunu savunduğu için tehditlere maruz kalan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e de bütün ayrılıklarımıza rağmen ‘geçmiş olsun’ diyorum.” ifadesini kullandı.

Teklifin 16. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara veren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir